Onni ja sydämen sivistys – Happiness and civility of heart

Onni ja sydämen sivistys – Happiness and civility of heart

Kuuntelin hiljattain psykologian emeritusprofessori Markku Ojasen erinomaisen haastattelun onnellisuudesta. Olen tätä aihetta ennenkin käsitellyt, mutta Ojasen haastattelu toi paljon lisää erilaisia ja jopa uusia näkökulmia aiheeseen.  Ojasen lähestymistapa onnellisuuteen on positiivisessa psykologiassa, ihmisten vahvuuksissa, tyytyväisyydessä ja onnellisuudessa. Ainaisen kiireen keskellä on vaikea keskittyä asioihin, jotka vaativat syvempää ajattelua ja me pyrimme ehkä tiedostamattamme välttelemään näiden asioiden käsittelemistä. Kannustan näin jouluna pysähtymään, antamaan aikaa itselleen ja miettimään omaa onnellisuutta.

Onnellisuuden tavoittelu on tämän päivän selkeä trendi. Välillä tuntuu, että osa self-help oppaista ja ohjeista ovat hyvin teennäisiä. Osa oppaista kehottaa olemaan tavoittelematta onnea. Miten meidän tulisi sitten lähteä ajattelemaan onnellisuutta, ja mistä onnellisuus oikein muodostuu?  Ojanen puhuu onnellisuuden yhteydessä hyvästä elämästä ja tyytyväisyydestä elämään. Onnellisuus jaetaan hetkittäin vaihtuvaan tunneonneen ja kuinka tyytyväinen olet elämääsi, eli tyytyväisyysonneen.

Jokaisen onnellisuus on erilaista. Erot ovat yksilöllisiä, sillä ihmiset käyvät läpi erilaisia elämäntapahtumia. Jokaisella on siis oma onnellisuuden taso. Länsimaissa me sorrumme usein ajattelemaan, että olemme onnellisempia kuin ihmiset köyhissä maissa. Ajattelemme onnellisuutta materian ja elinolosuhteiden kautta. Omasta kokemuksestani voin todeta, että huolet, murheet ja vaikea elämäntilanne taloudellisesti eivät vaikuttaneet siihen, ettenkö olisi voinut kokea päivittäistä onnellisuutta ja onnellisuutta elämään. Uskon, että tämä johtui siitä, että ajattelin onnellisuutta kokonaisvaltaisempana asiana, kuin rahana pankkitililläni. Sain onnellisuuden tunnetta muista asioista. Tunnistin omasta elämästäni ja ajattelustani asioita, jotka Ojasen mielestä ovat merkittäviä onnellisuuden kannalta. Näitä ovat toiveikkuus, innostus, hyveet, sosiaalinen taitavuus, ilo ja myönteisyys elämään. Yhtenä suurimpana asiana on sydämen sivistys, joka muodostuu mm. kohteliaisuudesta, avuliaisuudesta, anteeksiannosta ja kiittämisestä.

Mitä voimme sitten tehdä, jotta eläisimme parempaa elämää? Nykyajan yhteiskunnassa laskemme hyvin paljon kaikkea rahassa ja siinä mitä me saamme. Autamme toisia, saadaksemme jotain takaisin. Ihmissuhteita ajatellaan antamisen ja saamisen kautta.  Mitä, jos ajattelisimme niin, että hyvän elämän perusta ja tie onnellisuuteen tulisi hyveiden kautta, esimerkiksi huolenpidon, avuliaisuuden ja vastavuoroisuuden kautta. Se, että miettisimme, mitä hyvää voin tehdä toisen eteen, ilman odotusta siitä, mitä minä siitä saan ja nouseeko tästä minun onneni. Korostaisimme enemmän edellä mainittuja sydämen sivistyksen asioita. Peilaan taas omaan elämääni, jossa onnellisuutta sekä merkitystä on lisännyt suuresti hyvän tekeminen ja ilon tuottaminen muille. Se on nykyisin yksi tärkeimpiä motiivejani ajatellen työntekoani.

Elämässä tulee eteen jatkuvasti vaikeita asioita. Ojasen mukaan ihmisellä on kuitenkin hyvä kyky palautua hyvinkin raskaista asioista. Itseni kohdalla selkeästi tärkeimpiä asioita on ollut toiveikkuus ja innostus, joita Ojanen pitää erittäin merkittävinä asioina. Koskaan en ole menettänyt uskoa elämään vastoinkäymisten aikana tai jälkeen. Olen aina jaksanut unelmoida ja haaveilla asioista vaikeinakin aikoina, mikä on lisännyt toiveikkuutta, innostusta ja elämäniloa.

Haluan loppuun kirjoittaa vielä siitä, että vaikka pyrimme niin paljon aina kontrolloimaan elämää, totuus on se, että sattumalla on merkittävä rooli elämässämme. Kun korttipakkamme kaatuu, johtaa Ojasen mukaan liiallinen kontrollointi vain turhiin itsesyytöksiin. Sen sijaan, että pyrkisimme hallitsemaan elämäämme, tulisi meidän lisätä hyväksymisen taitoa, kiitollisuutta ja nöyryyttä elämää kohtaan.

 

 

 

Translation:

HAPPINESS AND CIVILITY OF HEART

I recently listened to an interview of an Finnish emeritus professor of psychology Markku Ojanen. I have written many times about happiness, but this interview was an eye opening experience and gave me so much new things to think about. Usually we are so busy that we don’t have time to think about the deeper thoughts of ourselves or overall life but it is also a great excuse and a way to avoid these thoughts. Now when it is Christmas, I challenge you to give yourself time to think about your own happiness.

It has become a goal for people to achieve happiness. World is full of those self-help books and podcasts which teach us to how to be happy. Some books even advise not to strive for happiness. How should we then think about happiness and which are the ways to approach this topic? Professor Ojanen speaks in the same context with happiness about good life and about satisfaction of life. He divides happiness into feeling of happiness, which is changing all the time and to satisfactional happiness, which answers to the question, how satisfied are you into your life.

We are all different so we experience our happiness differently. In the western wealthy world, we many times think that we are happier compared to the people in the poor countries, because we think that happiness comes from materia or from good living conditions. I can speak from my own experience that when I had tough times in my life financially, the lack of money didn’t affect to my daily feeling of happiness or to my positive relationship to life overall. That was because I had a deeper and more comprehensive thought inside of me about happiness than just the money in my bank account. I realised that these thoughts were same that Professor Ojanen mentioned in his interview. He stated that hope, virtues, enthusiasm, positivity to life, joy and social capability are the most important factors of happiness, but we shouldn’t forget the civility of heart which means forgiveness, thankfulness, politeness and helpfulness.

What can we then do to be able to live a better life? We are too often counting the things we get from others. We do favors for others expecting to get something in return. Relationships are only giving and receiving. What if we would think that happiness and good life comes through virtues,  for example by taking care and helping others and by being reciprocal. Not to think that by doing certain things to others, I will get something in return and that will make me happy. I’m reflecting again to my own life, and I have realised that doing good for others and to see the joy, is making me happy and giving purpose.

Life will sometimes give you lemons, but the human nature has a great ability to recover from these challenges. Hope and enthusiasm has been to myself the most important things to get over tough times. I have never stopped dreaming when it has been hard and that has kept my hope and joy of life alive.

One thing I want to still mention. We try so much to control our lives and we don’t understand that life is about coincidences. When something bad happen, we start to blame ourselves. Instead of trying to control everything in our lives, we should concentrate more on being thankful and humble and remember to practice acceptance.

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *