Aika on paras lahja – Time is the greatest gift

Aika on paras lahja – Time is the greatest gift

Olen hiljattain tavannut itselleni merkittävän ihmisen. Ihmisen, joka on opettanut minulle lyhyessä ajassa paljon elämästä, ihmissuhteista, peloista, arvomaailmasta, hyveistä, paheista ja muista elämän tärkeistä asioista oman esimerkin kautta. Ajatusmaailmani on avartunut huomattavasti ja olen miettinyt asioita ihan uudella tapaa.

Minut pysäytti erityisesti viisaus, jonka ystäväni minulle totesi: ”paras lahja, minkä ihmiselle voit antaa, on aikasi, koska annat osan elämästäsi jota et koskaan saa takaisin.” Aloin pohtimaan asiaa syvemmin. Elämä on täynnä erilaisia tapahtumia ja häiriötekijöitä. On sosiaalista mediaa, harrastuksia, työtä, kutsuja sekä perhe-elämää. Viikot etenevät tarkan aikataulun mukaan. Olemme liian kiireisiä, jotta ehtisimme antaa aikaa elämän tärkeimmille ihmisille ja asioille. Tuttavien ja asiakkaiden kanssa käytävissä keskusteluissa paljastuu usein, että he viettävät omasta mielestään liian vähän aikaa tärkeiden ihmisten kanssa. Eikä vuorovaikutustilanteita helpota se, että kännykät ovat käytössä melkein 12 tuntia vuorokaudessa. Ongelma selkeästi tiedostetaan, mutta sille ei kuitenkaan tehdä mitään. Uskon, että kyse on omasta arvomaailmasta ja prioriteeteista. Kyse on siitä, mitä oikeasti pidät elämässä tärkeänä. Australialainen sairaanhoitaja Bronnie Ware haastatteli 12 viikon ajan saattohoidossa olevia potilaita. Haastatteluista tuli selkeästi esille viisi asiaa, mitä ihmiset katuivat eniten kuolinvuoteellaan. Näistä meidän tulisi oppia jotain:

Toivoisin, että olisin näyttänyt enemmän tunteitani

Toivoisin, että olisin tehnyt vähemmän töitä

Toivoisin, että olisin ollut enemmän ystävieni kanssa

Toivoisin, että olisin elänyt enemmän omannäköistä elämää, eikä sellaista, mitä muut odottavat

Toivoisin, että olisin antanut itseni olla onnellisempi

Jo muinaisessa Kreikassa on käytetty ajatusta kuolemasta mielikuvaharjoitteluna ja Toltecit käyttivät tätä keinoa, jotta opittaisiin ystävällisyyttä, elämään täysillä, rakastamaan ja olemaan pelkäämäättä. Tämä vain esimerkkinä siitä, miten ymmärtäisimme sen, ettei aika lisäänny elämän tiimalasissa. Emme saa täältä mitään materiaa tai statuksia mukanamme. Aika on rajallista. Siitä huolimatta jätämme kertomatta läheisillemme, kuinka paljon he meille merkitsevät. Elämme usein tyytymättöminä suorituselämää, ja salaamme todellisen itsemme tuomituksi tulemisen pelossa.

Mitä voimme oppia kaikesta tästä? Priorisoi asioita elämässäsi. Anna aikaasi tärkeille ja läheisille ihmisille. Puhu tunteistasi ja ole läsnä, jo tänään.

Rakkaudella

Nora

 

 

Translation:

TIME IS THE GREATEST GIFT

I have met lately a meaningful person, who has taught me a lot about life, relationships, fear, values, virtues, sins and other important topics of life through his own experience. It has broadened my perspective of life overall.

On of the most important statements he made was: ”The greatest gift you can give someone is your time, because when you give your time you are giving a portion of your life that you will never get back.” I started to think. Life is full of different happenings. Work, family life, hobbies, vacations and the list goes on. Days pass by in a whirl of activities. Often when I discuss with people they complain that they don’t have enough time to their friends and families. People often don’t realize what’s happening until it’s too late. In my opinion it’s much about your values and priorities. What do you value the most in life. Bronnie Ware is an Australian nurse who spent several years working in palliative care, caring for patients in the last 12 weeks of their lives. Ware writes of the clarity of vision that people gain at the end of their lives, and how we might learn from their wisdom.

I wish I had the courage to express my feelings

I wish I hadn’t worked so hard

I wish I would have spent more time with my friends

I wish I’d had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me.

I wish that I’d let myself be happier

Countless people throughout history knew this too. The ancient Greeks used to practice death every day, and the Toltecs would use death as a way to understand how to love and to live more boldly, more kindly, and with less fear. By this I’m just telling that life is short and still we fail to tell people how much they matter to us. We hide our real truth, gifts, or talents from the world because we are scared of being judged and criticized.

What can we learn from all this? Prioritize things in your life. Invest time to the important people and loved ones. Speak about your feelings and be present.  Start today.

With Love

Nora

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *