Ajatuksia rakkaudesta ja parisuhteesta – Thoughts about love and relationship

Ajatuksia rakkaudesta ja parisuhteesta – Thoughts about love and relationship

Nykyisin on melkein sääntö eikä poikkeus, että ihmiset eroavat parisuhteistaan. Usein konfliktit ja erimielisyydet ovat oireilua syvemmistä ongelmista ja asioista, mitä ei ehkä koskaan ole tullut ajatelleeksi. Kun kääntyy sisäänpäin, katsoo syvälle sisimpään ja omiin haavoihin sekä ajatusmalleihin, voi löytää yllättäviäkin asioita.  Usein juuri rakkaudettomuus itseään kohtaan, negatiiviset sekä myrkylliset ajatukset itsestä heijastuvat parisuhteisiin ihmeellisellä tavalla. Ei ole suinkaan väärin sanottu, että ensin pitää olla itse kokonainen, jotta voisi olla tasapainoisessa parisuhteessa.

Lapsena me olemme emotionaalisesti ”puhtaita”. Lapset elävät hetkessä ilman tuomitsemista ja ennakkokäsityksiä itsestään. Lapset ilmaisevat rakkautta ehdoitta ja ovat viattomia. Myöhemmin kuitenkin yhteiskunta, vanhemmat ja opettajat alkavat iskostaa mieleemme arvoja, asenteita, käsityksiä siitä, millaisia me olemme ja millaisia meidän tulisi olla. Kuvittelemme, että meidän pitäisi olla täydellisiä, jotta muut hyväksyvät meidät, jolloin voisimme hyväksyä itsemme. Täydellisyys on kuitenkin illuusiota, joten tämä aiheuttaa jatkuvan ristiriidan sisällämme ja voimme pahoin. Lapsi oppii pelkäämään rangaistusta, mutta myös pelkäämään sitä, että jää ilman palkintoa. Tämä on se hetki, kun alamme hakemaan jatkuvaa muiden hyväksyntää. Pelko siitä ettemme ole riittäviä, on jatkuvasti läsnä. Alamme muuttamaan itseämme, jotta olisimme muiden silmissä riittäviä ja hyväksyttäviä, jolloin saisimme palkinnon. Alamme elää näiden valheellisten mielikuvien mukaista elämää riippuen siitä, missä ympäristössä olemme. Muokkaamme itseämme sen mukaan, mikä sen hetkisessä ympäristössä on kunnioitettavaa. Kaikki tähtää siihen, että saamme ympäristömme hyväksynnän ja pelkäämme tulevamme tuomituksi. Siksi metsästämme varallisuutta, suorituksia, statuksia ja meriittejä. Luomme ideaalisen kuvan ulospäin itsestämme. Tämä ongelma siirtyy kahden ihmisen väliseen suhteeseen. Haluamme miellyttää toista niin voimakkaasti, että annamme valheellisen kuvan itsestämme. Näin ollen yhtäkkiä suhteessa onkin kuusi erilaista roolia ja mielikuvaa; oma sisäinen mielikuva itsestä, ulkoinen luotu mielikuva ja vielä oletus toisesta. Miten voimme kuvitella, että tällainen suhde voisi kasvaa ja kehittyä tasapainoiseksi parisuhteeksi. On valtavan raskasta pitää roolia yllä, sillä totuus meistä tulee julki ennemmin tai myöhemmin.

Usein näkee ihmisten hyppäävän suhteesta toiseen. On pelottavaa olla yksin omien tunteiden, etenkin riittämättömyydentunteen kanssa. Katsoa itseään rehellisesti silmiin, tutustua siihen aitoon minään ja kohdata ikäviäkin asioita itsestä. Pelkäämme kohdata itsemme kaikkine heikkouksineen, koska meidät on opetettu pyrkimään olemaan täydellisiä. Sen sijaan, että olisimme yksin, on helpompi olla suhteessa ja vaatia toiselta rakkautta ja hyväksyntää rikkinäisen minän korjaamiseksi.  Vaadimme toiselta sellaista rakkautta, mitä toinen ei koskaan meille kykene antamaan. Todellisuudessa tulemme janoamaan tätä rakkautta ja hyväksyntää loputtomiin, sillä toinen ihminen ei koskaan tule tuomaan sitä rakkautta meitä kohtaan, jota tarvitsemme ollaksemme kokonaisia. Sellaista rakkautta voimme vain antaa itse itsellemme.

 

 

Suurin osa konflikteista parisuhteissa aiheutuu juuri näistä odotuksista, joita asetamme toiselle. On olemassa pelon tie tai rakkauden tie. Monet valitsevat tämän pelon tien ja elävät lopun elämää epätyydyttävissä suhteissa. Pelon tietä ohjailee kontrolli, viha, itsekkyys, vaatimukset ja ehdot. Janoamme rakkautta ja hyväksyntää. Pelkäämme tulevamme jätetyksi, joten kontrolloimme toista ja asetamme toiselle valtavan listan vaatimuksia ja ehtoja. ”Kun olet sellainen, kun minä haluan, rakastan sinua”. Menettämisen pelko aiheuttaa mustasukkaisuutta, katkeruutta ja uhriutumista. Ei siinä ole enää kyse rakkaudesta, vaan vallankäytöstä ja kontrollista. Usein suhteisiin muodostuu vääränlainen dynamiikka, jossa on kaksi osapuolta. Toinen osapuoli janoaa rakkautta keinolla millä hyvänsä, ja toinen osapuoli on rakkauden tarjoaja, mutta vain tietyin ehdoin ja kontrollilla. Nämä suhteet ovat tuhoisia ja täynnä pahaa-oloa. Jos rakastaa itseään tarpeeksi, on valmis jättämään tällaisen suhteen taakseen, sillä yksin jääminen ei ole uhka. Liian usein kuitenkin toinen osapuoli uhriutuu ja jää näihin suhteisiin roikkumaan, sillä yksinjääminen on liian pelottavaa.

Rakkauden tien valitseminen vaatii rohkeutta. Se vaatii sen, että hyväksyt toisen sellaisena, kun hän on ilman tuomitsemista, vaatimuksia, sääntöjä ja ehtoja. Toisen ei tarvitse olla mitään, ollakseen riittävä. Kunnioitat ja arvostat toista sellaisena, kun hän on. Toisen ei tarvitse tehdä sinua onnelliseksi tai kantaa sinun huoliasi. Rakkauden tiellä ei ole vaatimuksia ja rakkaus on ehdotonta. Rakkauden tiellä osaat kuitenkin rakastaa itseäsi tarpeeksi, jotta et antaisi itseäsi kohdeltavan huonosti. Rakkauden tien valitsemiseen tarvitset eniten ensin rakkautta itseäsi kohtaan.

Kun ymmärrämme sen, että parisuhteessa on kuitenkin viime kädessä kyse itsestä ja siitä, että voimme olla vastuussa vain omista teoistamme, unelmistamme, toiveistamme ja omasta suhtautumisestamme asioihin. Emme voi vaikuttaa toisen ajatuksiin tai yrittää muuttaa ja kontrolloida toista. Olemme vain vastuussa omasta osastamme suhdetta, ja toinen on vastuussa omasta osastaan. Kommunikointi, luottamus sekä toisen kunnioittaminen ovat suhteen peruskiviä, mutta myös yhtä tärkeää on omien rajojen ilmaiseminen. Tasapainoisessa parisuhteessa ei ole kontrollointia, voittajia tai häviäjiä. Ainoastaan itsensä hyväksymisen ja rakastamisen kautta voi rakastaa toista ilman ehtoja, vaatimuksia ja kontrollia ja saavuttaa tasapainoisen parisuhteen.

 

 

Translation:

THOUGHTS ABOUT LOVE AND RELATIONSHIP

 

It is very common that couples breakup. Constant conflicts and arguments are a sign of bigger problems in a relationship that we may not even be aware of. When you look inside yourself, you may find surprising thoughts and unhealthy patterns of thinking. Often negative thinking and toxic thoughts are quietly ruining the relationships. It is well said that to love someone you must love yourself first.

When we are kids, we are innocent and free. We live in the moment and love unconditionally until the society, parents and teachers start the domestification and teach us how we should be and how should behave to be lovable and acceptable. We form in our minds a perfect illusion of ourselves, how we should be to be lovable. We start to be afraid of punishment and not getting the reward. This is the moment when we start to seek for constant acceptance and approval of others. We create false identities depending who are we dealing with and start to live according to these false images. The only goals is not to be judged by others. That’s why we are running after labels, accomplishments and rewards. And these patterns come to the relationships. We pretend to be somebody else than we actually are and suddenly we have six different images or roles in the relationship; the image of yourself, the false image you are giving to the other and the perception and illusion of the other. How this kind of dynamic in a relationship could grow to a balanced companionship where both are seen as they really are? The truth will come out sooner or later.

Often you see that people are jumping into a relationship to another. It is too frightening to be alone and to have to face yourself and to be with all the feelings of uncertainty, loneliness and not being enough. It is much more easier to just jump into a relationship and insist the other to complete you.  This is never going to work. We can never make anyone responsible of our happiness or of the love for ourselves. We base our self-love on our partner and it doesn’t work that way.

Most of the conflicts are a result of expectations, obligations and rules that we place for the other. There is the track of fear or love. The track of fear is full of negativity, anger, jealousy and rules. We are afraid of being rejected and left alone. This fear includes a hidden message: ”If you do what I want, I will love you”. This is not about love, it’s about control. Many times in a relationship there is two different roles. There is the love addict and  the provider. This dynamic is very destructive because the provider has the control over the addict. These relationships are full of suffer and anger. It should be very important for the addict to walk away from these relationships and not to be afraid to be alone. Unfortunately often you see that because of the complicated dynamics, these relationships can last years.

To choose the track of love requires courage. To be able to love the other unconditionally without any rules, obligations or expectations. You respect the other just as they are without any illusions, false images or roles. The other doesn’t have to make you happy or be responsible of your problems. In the track of love you should have enough self-love also to walk away from a relationship that doesn’t serve you anymore.

When we understand that in a relationship you are just responsible of your half of the relationship. We can be responsible of our own thoughts, dreams and how we react to different things. We cannot control or make rules or obligations for the other. Communication, trust and respect for the other are the most important things to build a balanced relationship but also to be able to show your boundaries the other. There is no winners or losers when it comes to love and relationships. Only by loving yourself unconditionally you can love the other without rules, obligations and expectations.

 

photo by Erika Törrönen, @fitnessandphotography

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *