”Haluaisin pudottaa painoa” – ”I would like to lose some weight”

”Haluaisin pudottaa painoa” – ”I would like to lose some weight”

Kevään tulon huomaa, kun median painostaminen kesäkunnosta alkaa lisääntymään. Olen pistänyt merkille, että moni tuskailee oman kehonsa ulkonäön kanssa. Kuulen ajatuksia ”kun vain saisin vatsan pienemmäksi” tai ”kun saisin 3-5 kiloa pois painoa, olisin tyytyväinen”. Olette varmaan huomanneet, että olen itse hyvin armollista koulukuntaa ja haluan aina kaivaa sen syvemmän motiivin painonpudotukselle, mutta ymmärrän myös sen tuskan ja epätoivon. Välillä on kuitenkin hyvä tehdä inventaario itsensä kanssa, ja katsoa aikaa hieman taaksepäin. Joskus painokäyrä on ajan, normaalin elämän stressien ja haasteiden myötä kääntynyt ylöspäin, on erittäin hyvä merkki, että oma ”hälytysjärjestelmä” alkaa huomauttamaan ryhtiliikkeen tekemisestä. Huolestuttavinta on se, että mielen valtaa välinpitämättömyys omaa tilannetta kohtaan. Realiteetit on hyvä tiedostaa, etenkin terveyden näkökulmasta ajateltuna. Ylipaino on suurimpia terveysriskejä ja kukapa ei tuntisi oloaan paremmaksi ja virkeämmäksi, kun painoa on useita kiloja vähemmän. On hyvä kuitenkin tiedostaa, ettei uhkakuvilla pelottelu välttämättä tarjoa ihmisille ratkaisuja motivaation löytymiseen.

Ensimmäiseksi tulisi miettiä rehellisesti, millainen painonpudotus on järkevää ja realistista omaa tilannetta ajatellen. Kuinka paljon minulla on aikaa, ja kuinka paljon olisi hyvä investoida tällaiseen projektiin. On syytä myös miettiä, millaiset keinot ovat toimivia pidemmällä tähtäimellä niin, että tulokset olisivat pysyviä. Kaikenlaiset kitukuurit ja pikadieetit voit unohtaa, ja turhan hankala ruoalla säätäminen ei yleensä toimi, kuin hetkellisesti. On hyvä pitää mielessä, että alussa motivaatio on yleensä aina korkealla, mutta ajan kuluessa tavoite voi unohtua.

Motivaation ylläpitämisen kannalta, olisi tärkeä pohtia tavoitetta ja vastata itselleen kysymykseen, miksi? Tätä keskustelua kannattaa käydä itsensä kanssa todella rehellisesti ja miettiä niitä syitä, miksi haluaisin pudottaa painoa. Mitä painon tiputtaminen minulle ihan käytännön tasolla merkitsee ja mitä siitä seuraa. Asiat kannattaa kirjoittaa ylös, ja ottaa paperi esiin, kun motivaatio alkaa horjumaan. Usein juuri tiukan paikan tullen, ihminen kyseenalaistaa oman tavoitteensa. Kun tavoite on tarpeeksi kokonaisvaltainen ja joustava, se ei kaadu pieniin vastoinkäymisiin. Kyse on kuitenkin elämäntapamuutoksesta, joka jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Tästä syystä haluaisin puhua mielummin elämäntapamuutoksesta kuin painonpudotuksesta.

 

 

Tavoitteen visualisointi on olennainen osa muutosta. Olisi hyvä visualisoida itsensä siihen tilanteeseen, kun tavoite on saavutettu. Jos on kyse selkeästä painonpudotuksesta, kriittisin paikka on hetki, jolloin tavoite saavutetaan. Kysy itseltäsi, mitä tapahtuu seuraavaksi. Kun jatkuvuutta mietitään hyvissä ajoin, ei motivaatio lopahda tavoitteen saavuttamiseen. Tästä syystä olisi tärkeä asettaa alussa painonpudotuksen oheen jokin laajempi tavoite, joka jatkuisi tulevaisuuteen asti. Seuraava tavoite voisi olla esimerkiksi pysyvä painonhallinta. Siinä on ainakin riittävästi haastetta tulevaisuuteen asti. On hyvä tarkastella omaa motivaatiota lähemmin. Pinnallinen motivaatio, joka tähtää ainoastaan palkintoon, ei pidemmällä tähtäimellä toimi. Tärkeintä on nauttia päivittäisestä tekemisestä ja matkasta kohti tavoitetta, vaikka se kuulostaisi teennäiseltä.

Muutoksen aloittaminen on usein vaikeaa. Rutiinien luominen helpottaa hankalaa alkua. Ihan käytännön tasolla, kun selkeästi kalenteroi harjoitukset sekä ruokailut päiväohjelmaan, on helpompi elää arkea ja päästä eteenpäin kohti tavoitetta. On syytä pitää mielessä, että haastavia aikoja tulee eteen, mutta se on vain elämää. Näihin päiviin tarvitsee ehkä hieman enemmän panostusta ja voimavaroja, mutta niistä selviäminen on palkitsevaa. Näissä tilanteissa helpottaa taas visualisointi, jolloin ajatukset sijoitetaan esimerkiksi siihen harjoituksen jälkeiseen olotilaan. Kun on treenin aika, sen sijaan, että alkaisi pohtimaan muita vaihtoehtoja, tulisi vain toimia rutiininomaisesti. Rutiinien lisäksi on tärkeää muistaa kirkastaa säännöllisin väliajoin tavoitetta, ja tarpeen tullen kyetä muuttamaan sitä. Joskus tavoite saattaa kirkastua matkan varrella tai muuttua huomattavasti. Tälle muutokselle pitää antaa myös tilaa. Tärkeimpänä asiana haluaisin korostaa, että kiitoksen antaminen itselleen onnistumisista on merkittävä asia. Me olemme tottuneet vaatimaan itseltämme paljon, mutta kiitoksen antaminen on jotenkin vaikeaa. Kehu itseäsi kerran päivässä, on hyvä sääntö.

Lopuksi haluan sanoa, että painonpudotus ei ole ylitsepääsemättömän vaikeaa. Ainoa asia, mitä kukaan ei voi sinulle antaa, on motivaatio ja tahto. Päätös lähtee täysin omasta halusta tehdä muutos. Jos tätä halua ei syvällä sisimmässään ole, muutos on vaikea. Päivittäinen tekeminen on huomattavasti helpompaa, jos motivaatio on kohdallaan. Sen voin luvata.

 

5 VINKKIÄ PAINONPUDOTUKSEN ALOITTAMISEEN

Mieti minkälainen tavoite on realistinen

Mieti ja kirjaa ylös mitä lisäarvoa painonpudotus sinulle tuo

Visualisoi itsesi hetkeen, jolloin saavutat tavoitteen ja mieti, mitä sen jälkeen tapahtuu

Ole joustava

Anna itsellesi kiitosta päivittäin

 

Translation:

 

”I WOULD LIKE TO LOSE SOME WEIGHT”

Summer is knocking on the door. I’ve noticed an increased pressure coming from the media about how to lose weight before summer and still more and more people are struggling with their body images and weight. I can hear all the time comments like: ”I would like to lose some weight” or ”How do I get rid of 3-5 kilos”. I’m very compassionate towards people especially when it comes to struggling with weight or body image issues, but sometimes it’s good to make an inventory of your past to understand the current situation better. Often gaining weight is just a result of stressful life and times where you have prioritized other things in your life than yourself. It is actually very good if your own ”alarming system” gives you a sign when you are at the point when you have to start to do something about yourself and to the gained pounds. The most alarming situation is when you’re totally starting to be disinterested of your health. Being overweight is a huge health problem, but the fact is that still it doesn’t motivate people to lose weight.

First it’s important to be honest to yourself and think about realistic goals. How much you have time to invest and which goals work in long term.  It is important to understand that strict diets won’t work and keep in mind that over the course of time it’s usually tough to maintain the motivation as it was in the beginning. So that’s why it’s crucial to think about why you want to lose weight and what are the outcomes. Write them down and read them when you lack in motivation, cause when there is a tough point in life, people start to question their goals. When you face an adversity you won’t totally fall off the wagon if your goal is enough flexible. Instead of saying losing weight, I would like to say life change.

Visualization of your goal is one part of the process. Especially you should visualize yourself to the situation when you have reached your goal. You should ask yourself, what happens next? It’s important to think about the continuance of the process, cause when the goal is reached people often fall to the same path they were in the beginning and return to the square one. One good and flexible goal could be the lifelong weight management. If your goal is only based on outer motivation or achieving a reward, it won’t work in long term. Even if it sounds artificial, you should enjoy the ordinary life and the routines, which are the fundamentals when you want to achieve your goals.

The beginning is always difficult when you are starting a process of change. It’s essential to build routines. They considerably help you to manage your daily life in the middle of a hustle. To schedule your meals and workouts to your calendar in practice, will significantly help you. In the moment of doubt about should I exercise or not, don’t think, just act. Visualize yourself to the feeling when you have finished your workout, cause it will help you to stick to your plan. Your goal should be also changeable if the old goal doesn’t serve you anymore. Give yourself credit for taking steps towards your goal even if they are smaller ones.

To conclude I want to emphasize that losing weight isn’t actually difficult. You have to just have the motivation and will. No one can give you the willpower to you except yourself. It’s about making active decisions that I want to make change. I will promise that everything becomes much more easier.

 

5  TIPS TO THINK ABOUT WHEN STARTING TO LOSE WEIGHT

Think about a realistic goal

Write down the outcomes of achieving your goal

Visualize yourself to the point when you reach your goal and think about what will happen after

Be flexible

Thank yourself everyday

 

Photos by: Vuokko Salo photography

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *