Lisää kehopositiivisuutta – More bodypositivity

Lisää kehopositiivisuutta – More bodypositivity

Scroll down for the english translation

 

On hyvä asia, että kehopositiivisuuden teema puhuttaa. Osa on puolesta ja osa kritisoi todeten, että kehopositiivisuus ruokkii terveysongelmia. Lääkärit ja terveysintoilijat heristelevät sormeaan, että ylipaino on terveysriski, kustannus ja toteavat, että tervettä ylipainoa ei ole. On jokaisen vastuu huolehtia omasta terveydestään, mutta mielestäni siihen tulisi antaa jokaiselle rauha. Tuntuu jotenkin, että ylipainoisten terveyden kritisointi on papukaijamaista paasaamista, joka lopulta menee kuuroille korville. Se ärsyttää enemmän kuin kannustaa. Kansanterveys sitä ja tätä. Voisimme ihan hyvin kritisoida niitä ihmisiä, jotka liikuntaharrastuksen parissa loukkaavat itseään jatkuvasti laiminlyönneillään ja joutuvat pitkiin leikkauskierteisiin.

Mielestäni ei ole yhtään liikaa mennä reilusti kehopositiivisuutta puoltavan näkemyksen kannalle. Meidän kauneusihanteet ovat edelleen täysin vääristyneet, nuoret kärsivät kehonkuvansa kanssa ja ylipainoisia pidetään yksinkertaisina, heitä kiusataan suoraan ja piilotetusti. Tämä lisää valtavasti henkistä pahoinvointia. On myös lääkäreitä, jotka ovat kommentoineet todella negatiivisesti asiakkaidensa ulkomuotoa. Mitkä tällaisten kommenttien vaikutukset sitten ovat?  Roppakaupalla lisää kehopositiivisuutta ja pehmeää asennetta ylipainoisia kohtaan. Ylipainoiset ovat ihan tarpeeksi saaneet kuraa niskaan ja heidän kontolleen laitetaan koko kansanterveyden haasteet.

Fakta on se, minkä liikunta-alan ammattilaiset, terveysintoilijat ja lääkäritkin hyvin tietävät, että ylipainon hoitaminen on jokaisen ihmisen oma asia. Siitä voidaan mainita, mutta se kuka päätöksen asiasta tekee, on itse asiakas. Painonpudotus vaatii 100% motivaation, jotta päästään alkuun, ja jotta painotulos kyettäisiin ylläpitämään pysyvästi. Kyse on valtavan monimutkaisesta asiasta, johon tarvitaan ensisijaisesti hyväksyvä ilmapiiri. Huomauttelut ja mediassa ylipainon terveysriskien esilletuominen ja jankuttaminen ei valitettavasti vie asiaa eteenpäin, päinvastoin se aiheuttaa lisää vastareaktioita ja vastakkainasettelua. Motivaatio, halu ja oivallus pitää yksilön itse saavuttaa, ja valitettavasti siihen ei kuitenkaan viime kädessä auta lääkärin tai trainerin huomauttelut. Vaikka kuinka riskit sairauksiin ovat realistisia, pakottaminen muutokseen ei toimi.   

Jos annettaisiin ylipainoisille rauha olla oikeasti sinut kehonsa kanssa, ilman että heitä jatkuvasti syyllistetään, voisi asiat mennä eteenpäin. Sen myötä, kun heillä on henkisesti hyvä olla, kun ympäristö on salliva, voi pidemmällä aikavälillä positiivisia muutoksia tapahtua yllättäen. Me emme voi väkisin muuttaa ketään, vaikka kansanterveyden lukemat sitä vaatisivat. Keho on täysin jokaisen oma asia. Oletetaan asioita ja halutaan muutosta toisten puolesta. Ystäväni totesi hyvin, kun keskusteltiin aiheesta: kuinka usein ihmisiltä kysytään, mitä sinä itse haluat? 

 

Translation:

 

MORE BODYPOSITIVITY

It’s good news that bodypositivity is still raising a lot of discussion. Some of the main arguments against are that bodypositivity is causing health problems. Doctors and health conscious people are saying that being overweight is unhealthy, an expense and there isn’t healthy obesity. It is everybody’s responsibility to take care of their health but at the same time it’s their body and their own issue and we should respect that. In my opinion the critisism of the health of overweight people is nonsense and falls on deaf ears. It’s annoying and does more harm than good. At the same time we could start to criticize people who constantly injure themeselves in sport activities and are operated multiple times.

In my opinion we should go more and more towards bodypositivity. Our standards of beauty and body images are still unrealistic and going to the wrong direction. Young people are suffering from body image issues and people think that being overweight makes you stupid. It’s a big problem that obese people are being bullyed. There’s still those doctors who treat obese patients rudely. I would like to ask what is the negative impact of the commenting on obese people’s mental health? The cure is simple: just more bodypositivity and softer attitude towards overweighted people. They have suffered enough of constant mocking and the responsibility of the public health is being put on their shoulders.

Doctors, trainers and health conscious people very well understands that treating obesity is everybody’s own issue. You can mention about it, but the one who makes the decision, is the client itself. Weightloss requires 100% motivation and understanding to get started and to be able to maintain the weightloss. It’s a very complicated topic and the first step is an accepting environment and atmosphere. The constant commenting about being overweight and bringing up the health risks is unfortunately not solving the problem, on the contrary it’s raising more confrontation. The client has to have the motivation, the will and inspiration. To force people to change is not going to work.

If we would give peace to the overweighted people to be comfortable with themselves, without being mocked all the time, things could get better. When they are feeling mentally comfortable and when the environment is accepting them as who they are, positive changes can happen. We cannot force people to change by referring to public health numbers. The body is everybody’s own issue. We are assuming things and wanting to change others. My friend said well when we were discussing this topic: how often do we ask people that what do you want yourself?

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *