Yli koululiikuntakammon – Overcoming bad gym class experiences

Yli koululiikuntakammon – Overcoming bad gym class experiences

Scroll down for english translation

Luin The New York Timesin artikkelin tutkimuksesta, jossa tutkittiin koululiikunnan vaikutuksia käsitykseen liikunnan harrastamisesta tänä päivänä. Tulokset eivät olleet yllättäviä ja olen päivittäin tekemisissä näiden asioiden kanssa valmennustyössäni. Näiden tutkimusten merkitys on tärkeä, jotta käsitämme, miksi meidän ikäpolvi ajattelee liikunnasta määrätyllä tavalla, ja miten voimme olla vaikuttamassa siihen, että ihmisten käsitys liikunnasta olisi tulevaisuudessa positiivisempi. Tutkimuksessa merkittävä tulos oli se, että menneisyyden liikuntatunnit vaikuttavat hyvin paljon käsitykseen siitä, minkälainen suhtautuminen on liikuntaan myöhemmin. Tämä on merkittävä havainto ja tärkeä asia huomioida, kun haluamme saada väestöä liikkeelle. Kun ymmärrämme, minkälaisia asioita saattaa olla passiivisuuden tai sen taustalla, ettei liikunta maistu, osaamme toimia oikealla tavalla, jotta vanhat käsitykset saataisiin muutettua. 

Näen paljon työssäni aikuisia, joilla on hyvin suuri kynnys aloittaa liikkuminen. Aloittamiseen liittyy tunteita siitä, ettei kykene, on kömpelö tai se, että kun en ole osannut nuorena, en voi osata nytkään. Kun on tarpeeksi monta kertaa jäänyt nuorena pesisjoukkueen valinnoissa viimeiseksi tai joutunut opettajan silmätikuksi, voi käsitys omista kyvyistä olla edelleen huono. Nämä tunteet voivat olla todella vahvasti juurtuneet päähän ja pelko siitä, että tulee nolatuksi, on todellinen. Olen itse ottanut missioksi sen, että tämä käsitys saataisiin muutettua. Minulle tärkeintä ja hienointa valmennustyössä on se, että pystyn muuttamaan asiakkaan käsityksen omista kyvyistään ja näkevän ilon heidän kasvoillaan: ”minähän pystyn ja osaan!”. Kun tähän tilanteeseen päästään, uskallan väittää, että nämä ihmiset ovat sitoutuneimpia liikkumaan, sillä on kyetty muuttamaan vuosikymmeniä kestäneitä käsityksiä omasta itsestä ja liikuntakyvyistä.

Olen sitä mieltä, että jos haluamme saada ihmisiä liikkeelle, on liikunta-alan ihmisillä merkittävä rooli tämän muutoksen aikaansaamisessa. Ihmisten kannustaminen kokeilemaan rajojaan ajatuksena, että koskaan ei ole liian myöhäistä kokeilla, on tärkeää. Myös sen vahvistaminen, että epäonnistuminen on osa oppimisprosessia, eikä se ole vakavaa tai noloa. Aina kannattaa yrittää uudestaan. Jokainen huippu-urheilija on epäonnistunut jossain vaiheessa uraansa. Myöskin se, että ihminen ei ole yhtä kuin menneisyyden käsitys itsestä ja omista taidoista. Kun valmennan isompia ryhmiä, olen huomannut, kuinka merkittävä asia on aloittelijoiden tukeminen ja kannustaminen.  Olen onnekas, kun olen saanut valmentaa fiksuja ihmisiä, sillä näen päivittäin myös sitä, että kokeneemmilla asiakkailla on pelisilmää. Näen heidän auttavan aloittelijoita, jos en itse ehdi jokaiseen tilanteeseen mukaan. Se, että asiakas kokee kuuluvansa johonkin ryhmään, on mielettömän tärkeää. Yhteenkuuluvuuden ja onnistumisen tunne sitouttaa ihmisiä. 

Jos mielessä on hiukankin ajatus siitä, että olisi kiva aloittaa uusi harrastus tai kokeilla lajia, mistä on huonoja kokemuksia menneisyydestä, kannustan rohkeasti kokeilemaan. Se voi olla käänteentekevä asia elämässä, jonka avulla positiivinen viesti jatkaa kulkuaan ja tavoittaa yhä useampia ihmisiä. 

Translation: 

OVERCOMING BAD GYM CLASS EXPERIENCES

I read about a study from The New York Times magazine, which was about the past physical education classes and its impact on how people feel about exercising today. The findings weren’t surprising as I’m dealing with these topics daily in my job as coach. These studies are important for understanding why people think the way they do and how to change people’s minds about exercising in the future. The significant findings were that the past gym classes had an impact on how people think about exercising today. If we want people to be more active, we have to understand the reasons behind being sedentary and what are the challenges we may face before we are able change these attitudes.

I see many adults who are afraid of starting a new sport. People tend to have so many limiting beliefs. I’m not good enough, I’m clumsy and because I couldn’t do this when I was in school, I cannot do it now either. If you’ve been chosen last to a sport team or you’ve been insulted by classmates or a teacher, it’s not a surprise that memories aren’t flattering.  People stick to their beliefs and their fear is real.

My mission in coaching is to change these attitudes towards exercising. The most rewarding moment is when I can prove that people’s self-beliefs are wrong and to see their smiling faces: ‘’I did it!’’ I’m sure that these people are the most committed ones because you’ve been able to change beliefs that have been their truth for decades.

I think that the people who work in the sport and coaching field have a big role in the change. To encourage people to cross their boundaries and to have the mindset that it’s never too late at least to try. To emphasize that failing is part of the learning process and it’s not embarrassing or a bad thing. Every athlete has failed during their career. It’s totally normal and to understand the fact that you are not your past experiences. When I’m coaching classes I’ve noticed how important it is to encourage especially the beginners. I’ve been lucky to be able to work with smart clients who are helping the beginners if I’m busy during the class. When I can give the sense of belonging to someone, my mission is completed.  To feel the sense of belonging engages and brings people together.

If you have even a small feeling or thought of starting a new sport or learning a skill that you’ve never tried since your childhood, I challenge you to be brave and try. It can be lifechanging. We need these positive memories and experiences to make the change.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *