Elämän merkityksellisyys – The meaningfulness of life

Elämän merkityksellisyys – The meaningfulness of life

Työn merkityksellisyydestä puhutaan nykyisin enemmän, mutta myös siitä, mikä elämässä on merkityksellistä. Luin hiljattain useampiakin artikkeleita FIRE- ajattelumallista (Financial Independency Retire Early), jonka filosofia perustuu siihen, että elämän merkityksellisyys tulee siitä, että halutaan saavuttaa taloudellinen riippumattomuus ja eläköityminen jo aiemmin.

Aatteessa ollaan valmiita nipistämään elinkustannuksista ja säästämään, jotta kyettäisiin elämään ’’vapaata’’ elämää.  Merkitys elämään löytyy työn ulkopuolelta tai ainakin, että töitä tehdään vapaammin, taloudellisemmin ja määritellään itse miten paljon sitä tehdään ja missä.

Elämäntapamme ovat muuttuneet, mutta myös tapamme tehdä töitä ja ylipäänsä suhtautuminen elämään. En tiedä katsonko itse maailmaa eri tavoin, nyt kun 40-ikävuotta tulee pian täyteen. Elämän rajallisuus on tullut vasten kasvoja, mutta huomaan myös, kuinka erilainen ajatusmaailmani on verrattuna aikaisempaan. Luin Helsingin Sanomista nuorten ajatuksia työstä ja siitä, mitä se heille merkitsee. Mielenkiintoista oli se, että nuorille pojille etenkin status ja taloudellinen menestys olivat tärkeitä asioita. Jotenkin nuorena sitä ajattelee paljon enemmän mainetta ja mammonaa. Pitkäjänteinen ajattelu ja itsensä miettiminen erilaisissa tilanteissa tulevaisuudessa on vielä haasteellista. Ajattelemme tällöin hyvin paljon omien vanhempiemme ajatusten mukaan. Pitäisi hankkia hyvä opiskelupaikka ja sen jälkeen kunnon työ. Monesti iän myötä uraorientoitunut elämä menettää kuitenkin merkitystään. Merkitys elämään tulee erilaisista asioista riippuen arvomaailmastamme. Jos merkityksellisyys tulee voimakkaasti statusten saavuttamisesta ja materiasta, voi yllättyä siitä, ettei näiden tavoitteiden saavuttaminen tee pidemmän päälle onnelliseksi. Monelle on jopa vaikea muuttaa omaa ajatustapaa, jos on ajatellut pitkään määrätyllä tavalla ja tavoitteet on asetettu korkealle. Saattaa olla kivuliasta huomata, ettei haluakaan samoja asioita, kun vanhemmat tai, että merkitys elämään tuleekin ihan erilaisista asioista kuin ennen.

FIRE- ajattelu on mielenkiintoinen. Hienoa on, että ihmiset uskaltavat ajatella rohkeasti ja halutaan luoda erilainen sekä omannäköinen tulevaisuus. Työn ulkopuolelta löytyy elämän merkittävimmät asiat. Tai enhän voi sanoa, mikä on merkittävää muiden puolesta. Se mikä elämässä usein hämärtyy on se, mikä meille on oikeasti tärkeintä. Usein on tehtävä rajuja päätöksiä siitä, mitä laittaa elämässä etusijalle. Työtahti kiihtyy ja usein on yksilön omalla vastuulla, kuinka paljon vetää rajoja työn sekä vapaa-ajan välille. Vaikka olisimme mielekkäässä työssä, sitä tehdään usein liikaa. FIRE- ajattelussa ollaan valmiita nipistämään elinkustannuksista, jotta kyettäisiin toteuttamaan elämää, jossa on aikaa muille elämän tärkeille asioille. Työ nähdään jossain määrin pakollisena ja siitä halutaan eläköityä mahdollisimman pian. Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka taloudellinen tilanne sallisi täydellisen vapauden, useimmat ihmiset haluavat tehdä jotain merkityksellistä ja olla hyödyksi. Olisiko hyvä ajatus, että tekisi itselleen merkityksellistä ja mielekästä työtä sopivassa määrin ja terävöittäisi samalla itselleen työn motiivit. Meillä on vain yksi energiapankki, josta ei voi vain rajattomasti ottaa pois. Sinne pitää myös laittaa. Ei rakentaisi identiteettiä työn varaan ja elämäänsä materian varaan, vaan löytäisi merkityksen tästä hetkestä. Ei sen merkityksen tarvitsisi olla mitään mullistavaa, vaan sitä, että juuri tässä hetkessä on hyvä olla.

Olen mielessäni yrittänyt miettiä, mitä henkilökohtaisesti haluan tulevaisuudessa ja mitkä asiat ovat minulle merkityksellisiä. Olen menossa siihen suuntaan, että työssä pitää olla hyvän tekemisen näkökulma vahvasti mukana. Haluan, että työlläni on tarkoitus. Jos voin antaa ihmisille jotain mikä tuottaa oivalluksia, iloa ja merkitystä, olen onnistunut. Materialistinen tai uraorientoitunut ajattelu ei saa minua motivoitumaan. Minulle on tärkeää tulla pienemmällä toimeen. Ajan pääasiassa pyörällä ja olen pyrkinyt laajentamaan pyöräilykautta pari kuukautta, en syö ulkona, en käy tapahtumissa, luovun ylimääräisestä tavarasta sekä osallistun jakamistalouteen. Olen aiemmin todennut, etten halua tehdä liikaa töitä, sillä olen nähnyt mihin se johtaa. On tärkeää, että kykenen pitämään huolta terveydestäni ja hyvinvoinnistani. Haluan itse elää niin kuin opetan. Ei niin, että puheeni ovat vain kauniita sanoja. Hyvinvointiini kuuluu aika läheisten kanssa, riittävä uni, liikkuminen ja terveellisesti syöminen. Oletko sinä miettinyt, mitkä ovat sinulle merkityksellisiä asioita elämässäsi?

Translation: 

THE MEANINGFULNESS OF LIFE

People think much more about what is the meaning of work in their lives but the thinking has broaden to the whole meaning of life. I recently read about the FIRE- movement (Financial Independency Retire Early). It’s a philosophy which encourages people to become financially independent and retire early, to be able to invest time to meaningful and important things in life.  Basically it’s a way of optimizing our lives to live more meaningful life.

Our ways of life have changed. I don’t know if I think differently because I’m reaching 40’s in one year and I can feel that there’s some mid-life crisis in the air. I guess it’s the realization of life’s finiteness that changes my way of thinking. I read an article from a newspaper about what does work mean for young people. It was interesting that especially young boys told that achieving a higher status and financial success is their primary goal in the future. When we’re young we appreciate more material success and higher status and it’s pretty understandable that it’s hard to put ourselves in challenging situations in the future. We base our thoughts on what our parents have told us and how the life should be lived. But when years go by the deeper thoughts and search for the meaning of life takes a bigger role. Truth is that people are different. Even when we get older, some people value more materia and success than others.  It can be a surprise or maybe even a disappointment when people realise that they didn’t get the things they expected from being successful financially. It can be a very painful process to understand that your values have changed and the things that the things that used to bring meaning, don’t bring it anymore.

FIRE- movement is interesting and it’s great that people dare to be brave and build their own future. The most valuable things in life are usually found outside work. Of course I cannot say what are the most important things on behalf of others, but in my opinion our society needs a value check and mindset change. People are forgetting the values of extreme importance which we need to focus on. Often you need to make hard decision about what really matters. Our workload is increasing so it’s crucial to set boundaries to our work and it’s important to understand that we can also do too much work we love. In FIRE- movement people are willing to save from their living expenses so that they could live more meaningful life. In FIRE- movement normal work is seen as a burden but we should keep in mind that even people who are financially independent want to do meaningful work and be useful. Would it be a good idea to do meaningful work so that there’s still time and energy left for important things in life? We cannot always drain ourselves, we have recharge and to not build our identities on our work or materia. To find our purpose in the present moment. Our purpose doesn’t have to be anything special, just to enjoy the moment cause it’s all we have.

I have thought a lot what do I want to do in the future and what are the meaningful things. I’m going strongly towards that I want to give good to people and to bring joy and happiness to the life of others. Materialism or job titles doesn’t motivate me. I try to save money and live cheaply. I commute with bike, I don’t eat out, don’t go to events, I try to get rid of stuff and to participate in collaborative consumption. I don’t want to do too much work, because I’ve seen where that road goes. It is crucial that I can take care of my wellbeing and health. I want to live as I preach, or otherwise my words are meaningless. I want to invest time and energy to my closest ones, sleep, exercising and to balanced nutrition. Have you ever thought what are the meaningful things in your life?

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *