Miten sinä käytät aikasi? – How do you invest your time?

Miten sinä käytät aikasi? – How do you invest your time?

Ihmiset tekevät paljon töitä. Kaikki ovat kiireisiä ja tuntuu, että eniten harmitellaan sitä, ettei aikaa jää itselle ja vapaa-ajan harrastuksille. Huomaan, että töitä tehdään iltaisin ja joskus viikonloppuisinkin. Laitamme kaikki muut asiat oman itsemme edelle. Ihmisten on vaikea arjen kiireen keskellä tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia, joihin kyllä kannustan jossain vaiheessa myös varaamaan aikaa. Elämä ei voi olla kiireessä juoksua vuodesta toiseen. Pieniä arjen selviytymiskeinoja on tehdä hieman ajankäytön suunnittelua, kalenterin siivousta sekä organisointia. Tässä yhteydessä on hyvä opetella sanomaan ei määrätyille asioille, oli ne sitten ihmissuhteisiin tai työhön liittyviä.

Kalenterin tapahtumat on hyvä jakaa erilaiseen tärkeysjärjestykseen tai eri kategorioihin kiireellisyyden mukaan:

  • tärkeät asiat, jotka pitää hoitaa mahdollisimman nopeasti (muista, että näitä ei voi olla kaikki kalenterin asiat)
  • tärkeät asiat, joilla ei ole kiire
  • ei tärkeät asiat, joilla ei ole kiire (voit unohtaa nämä samantien)
  • ei tärkeät asiat, joilla on kiire

Tärkeimpiä ja kiireellisimpiä asioita ei voi olla aina työpaikan paukkuvat deadlinet tai kokoukset. Omat liikunta-aktiviteetit ja aika läheisten kanssa on hyvä laittaa tärkeysjärjestyksessä korkealle. Ole myös rehellinen siitä, kuinka paljon jotain haluat, koska yleensä rakkaille ja tärkeille asioille investoidaan automaattisesti aikaa. Jos siis liikkumaan lähteminen tuntuu aina yhtä työläältä, mieti onko se sinulle tärkeää aidosti ja tuleeko sitä tehtyä. Joskus erilaiset kauppakassipalvelut voivat olla apuna viikko-ohjelmassa, kun on kyse tärkeistä ja kiireellisistä asioista. Tärkeitä asioita joilla ei ole niin kiire, ovat esimerkiksi pidemmän tähtäimen elämän suunnitelmat ja ajatukset siitä, mihin suuntaa haluaa elämän kulkevan. Näille asioille on jossain vaiheessa satsattava aikaa. 

Eli jos mietitään, että nukut sen 7-8 tuntia ja töissä menisi 8-9h, 3-4 tuntia menisi työmatkoihin ja muihin arjen sekä perheen asioihin, jää sinulle edelleen kuitenkin pari tuntia omaa aikaa päivässä. Tällöin kerkeät lukemaan, liikkumaan, meditoimaan tai investoimaan aikaa itsellesi tärkeisiin tai mieluisiin asioihin.

Tällä pienellä kalenterin organisoinnilla saat järkeistettyä edes hiukan viikko-ohjelmaasi ja karsittua jo heti suurimmat energiasyöpöt pois. Tärkein hyöty on se, että kun laitat itsesi tärkeysjärjestyksessä korkeammalle, teet itsellesi palveluksen. Jos sijoitat aina kaikki muut tapahtumat oman itsesi ja hyvinvointisi edelle, sinun pitää ymmärtää, että tilanne on pidemmän päälle kestämätön. Oman ajankäytön järkeistäminen tuo sinulle tavallaan lisää aikaa, koska tunnistat ne asiat, jotka ovat vieneet sinulta turhaa aikaa. Turhalla ajalla tarkoitan liian myöhään valvomista ja esimerkiksi puhelimen scrollausta tai pitkälle iltaan venyvät työdinnerit. Osaat myös arvostaa omaa aikaa, kun sen määrä on selkeästi määritelty. 

Translation in english:

HOW DO YOU INVEST YOUR TIME

People are doing a lot of work and they are complaining that there’s not enough time for important things like exercising and spending time with their loved ones. There’s also those who work in the weekends and evenings. We are putting all the different things in our lives before ourselves. Life is mostly struggling through daily routines so there’s no time for thinking about long term goals. I highly recommend invest time on thinking how the future will look alike, cause life cannot be just running fast forward in the daily chaos. To plan and organize your schedule will help your time management and give you even more time. This means also learning to say no to certain relationships, work related things or duties. 

It is good to categorize different events in your calendar based on their importance:

  • Important and urgent things (these cannot be all your tasks)
  • Important and not urgent
  • Not important and not urgent (these you can forget)
  • Not urgent but important

The most important things shouldn’t always be meetings or deadlines at work. Time with your family and friends and exercising should be even more important. Be honest to yourself how much do you want to invest time to certain things. If the idea of exercising feels always hard, maybe it’s time to focus on something else. Invest time to long term life planning, cause these are the things that will clarify your direction.

So if you sleep 8-9 hours, 3-4 hours is going to commuting and family related things, there’s still 2 hours left for you. These are the hours you need to spend wisely.  

With this kind of calendar planning, your days will start to make sense and you’ll get rid of those energy drainers. When you are putting yourself on top of everything, you will do a favor to yourself.  In long term, if you always put something else before yourself, it’s not sustainable. By organizing your life, you’ll get more hours and you’ll notice better those things that are taking your time, like staying awake too long and scrolling your electronic devices or long work evening dinners. When your time is managed, you’ll appreciate more the time you have invested to yourself. 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *