Vastuu elämästä – The responsibility for your life

Vastuu elämästä – The responsibility for your life

Olen pistänyt merkille, että ihmiset käyttävät paljon aikaa haaveiluun:  ”kunpa olisi aikaa tehdä itselle tärkeitä asioita, kunpa olisin hyvässä kunnossa, kunpa saisin nukkua enemmän, mutta kun…” Vallitsevaan tilanteeseen on aina jokin selitys. Monet tuskailevat arjen kiireiden kanssa ja yksinkertaisesti sen kanssa, että elämässä on liikaa asioita meneillään.

Jos elämänlaatusi on merkittävästi heikentynyt, voit huonosti ja olet alkanut miettimään muutoksen tekemistä, on tärkeä ymmärtää muutama asia. Muutos vaatii aina motivaation, aktiivista päätöksentekoa, kompromisseja sekä vastuunottoa monen asian suhteen. Jokainen tietää, ettei muutos tapahdu itsellään. Usein kuulee sanottavan, että perheen kiireet vie niin paljon aikaa tai minulla on niin epäsäännöllinen työ, etten vaan kertakaikkiaan ehdi ja pysty toimimaan järkevästi. Usein keskusteluissa syy tilanteeseen löytyy aina itsensä ulkopuolelta. Kaikki vaihtoehdot ovat ikäänkuin mahdottomia. Näissä tilanteissa huomaamattasi aiheutat itsellesi lukon, joka estää sinua tekemästä muutosta. Alat itse elämään, selittämään ja uskomaan tätä tarinaa, jolloin siitä lopulta tulee sinulle totuus. Kannattaa miettiä tarkkaan mihin uskoo. Usein alamme selittämään itsellemme näitä tarinoita, sillä jokin osa meistä, joka ei halua muutosta, haluaa pysyä vanhassa tutussa ja turvallisessa. Pidämme mieluummin kiinni tutusta, turvallisesta ja sellaisesta josta emme nauti, vaikka tuntemattomaan hyppääminen olisi monin verroin parempaa. Tässä tilanteessa on ensimmäiseksi hyvä käydä keskustelua itsensä kanssa, kuinka paljon oikeasti haluan muutosta ja mitä minä ylipäänsä haluan. On tärkeä ymmärtää, että me olemme täysin itse vastuussa omasta elämästämme ja siitä suunnasta, mihin haluamme sen menevän. Me emme voi uhriutua ja ajatella, että me emme voisi vaikuttaa asioihin ja siihen mitä elämässämme tapahtuu. Teemme kaikki päätökset ja valinnat itse. Jos työ tuntuu hallitsevan elämääsi, olet itse antanut sen hallita elämääsi. Jos koet, että ystävät vievät liian paljon aikaasi ja energiaasi, olet itse vastannut myöntävästi jokaiseen kahvi- tai illalliskutsuun. Jos nukut liian vähän, teet itse päätöksen valvoa illalla, huolimatta siitä, että aamulla olisi aikainen herätys tai jos elät huonossa suhteessa, olet itse tehnyt päätöksen sietää huonoa suhdetta. Tätä keskustelua voi käydä loputtomiin ja aina tullaan samaan pisteeseen; olet itse omien valintojesi kautta vastuussa omasta elämästäsi. Sinulla on myös mahdollisuus päättää toimia toisella tapaa.

Osaksi ongelmana on se, ettemme sano tarpeeksi usein ei. Emme tunnista omia rajojamme. Annamme asioiden ja ihmisten kävellä ylitsemme. On aika tehdä päätöksiä, laittaa oman itsemme ja tarpeemme kaiken edelle. Ei ole väärin tai itsekästä kieltäytyä erilaisista tilaisuuksista tai työtehtävistä. Se on huolehtimista omista voimavaroista ja hyvinvoinnista. Kun sanoo ei jollekin ihmiselle tai asialle, sanoo kyllä itselleen tai jollekin tärkeämmälle asialle. Ei meidän tarvitse olla vastuussa muiden reaktioista tai tunteista. Olisi hyvä muistaa myös, ettei märehtiminen tai negatiivisuus vie asioita eteenpäin. On helpottavaa hyväksyä myös ne asiat, joita ei voi muuttaa. Koskaan ei ole liian myöhäistä muuttaa oman elämän suuntaa ja alkaa ajatella toisin. 

Translation in english:

THE RESPONSIBILITY FOR YOUR LIFE

I’ve been following a lot my environment, and the debate on the fact that people often dream that I wish I had the time to do it, I wish I were in good condition, if I could sleep more, but…There will always be the word ”but” and an explanation. many are troubled with everyday rushes and simply with the fact that there is too much going on in life.

If your quality of life has significantly deteriorated, you are feeling unwell and you have begun to think about making change, it is important to understand a few things. Change always requires motivation, active decision-making, compromises, and responsibility for many issues. Everyone knows that change does not happen automatically. Often I hear that the family’s hurry takes so much time or I have such an irregular job that I do not have time to do and can not do it reasonably. Often, in conversations, the cause of a situation is always outside itself. All options tend to be impossible. In these situations, you notice that you are creating a lock that prevents you from making a change. You are about to live, explain and believe this story, which will ultimately become the truth to you. You should think carefully about what you believe. Often, we are starting to explain ourselves to these stories and some of us do not want change and want to stay in old familiar and safe. We prefer to catch on familiar and safe, even if the jumping of the unknown would be much better. In this situation, it is first good to have a conversation with myself, how much I really want to change and what I want at all. It is important to understand that only we ourselves are responsible for our own life and the direction we want it to go. We can not sacrifice and think that we can not influence things and what’s happening in our lives. We make all the decisions ourselves. If your work feels dominant in your life, you have given it control over your life. If you feel that your friends spend too much time and energy, you have answered yes for each coffee or dinner invitation. If you sleep too little, you make the decision to not control yourself in the evening, despite the fact that there is an early awakening in the morning or if you live in a bad relationship, you have made the decision to stay in that  bad relationship. This debate can take place indefinitely and will always be at the same point; you yourself are responsible for your own life through your own choices. You also have the opportunity to decide to act in another way.

Part of the problem is that we do not say enough often no. We do not recognize our own boundaries. We give things and people to walk over. It’s time to make decisions, put our own self and our needs ahead of almost everything. It is not wrong or selfish to refuse various occasions or jobs. It is about investing to ourselves and well-being. When you say no to another person or thing, you often say yes for yourself or for something else more important. We do not have to be responsible for others reactions or feelings. It’s never too late to change the direction of your life and think otherwise. It is also easy for you to accept those things that cannot be changed.


					

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *