Minkälaisen joulun aiot viettää? – What kind of Christmas are you going to celebrate?

Minkälaisen joulun aiot viettää? – What kind of Christmas are you going to celebrate?

Joulu on kulutuksen juhlaa. Ihmiset ryntäilevät herkuissa ostamassa viimeisen päälle ainekset täydellistä jouludinneriä varten ja kaupoista ostetaan elektroniikkaa ja kaikenlaista, koska on joulu. Samaan hengevetoon on vuonna 2018 puhuttu erittäin paljon maapallon lämpenemisestä ja siitä, kuinka jokaisen tulisi vähentää kulutusta, matkustamista ja syödä ekologisesti parantaakseen maapallon tilannetta. Moni onkin ryhtynyt omassa pienessä elämässään toteuttamaan pieniä päivittäisiä ympäristötekoja, joista kerrotaan julkisesti. Myös se, että maailmassa on paljon köyhyyttä ja ihmisiä, joilla ei ole varaa edes perustarpeisiin, on laittanut ihmisiä toimimaan, ainakin omien sanojensa mukaan. 

Päteekö ekologinen ajattelu nyt myös jouluna? Onko tavaroiden ostamista vähennetty? Onko ruokaa ostettu vain omaa tarvetta vastaava määrä? Paljonko tulee roskia? Onko hyväntekeväisyyden näkökulmaa mietitty myös jouluna? Niinkuin ihan missä tahansa asiassa, on erittäin tärkeä elää arvojensa mukaisesti rehellisesti, ei vaan tiettyinä ajanjaksoina, mikä milloinkin itselleen sopii. Olen huomannut valitettavasti, että tässä asiassa liian usein kyse on kuitenkin vain ekologisesta oman egon kiillottamisesta tai opportunistisesta käyttäytymisestä itse valitun ns. hyvän aatteen puolesta. Ei siitä, että oikeasti oltaisiin huolestuneita maapallon ilmaston tilasta tai köyhyydestä. Tehdään asioita, koska suuri yleisö katsoo sitä hyvällä. Tämä ristiriita näkyy näin jouluna. Valitettavasti moni on vieraantunut siitä, että tultaisiin vähällä ja pienellä toimeen, ja vähennettäisiin kaikkea kulutusta. Juhlaan tarvitaan hulppeat puitteet, jotta se tuntuisi joltain. Tarvitsemme materiaa tuomaan meille joulun tunteen. 

Haluaisin jokaisen hieman miettivän, millaisen joulun meinaa tänä vuonna viettää, ja kohtaako se niiden ajatusten ja toimintatapojen kanssa, miten on asioista puhunut tai ajatellut. Olisiko jotain asioita, mitä olisi voinut tehdä ehkä eri tavoin? Korostan sitä, että on tärkeä seistä omien sanojen takana ja elää rehellistä elämää tässäkin asiassa. 

  Translation:

WHAT KIND OF CHRISTMAS ARE YOU GOING TO CELEBRATE?

 

Christmas is a celebration of consumption. People are rushing in grocery stores to buy everything for the perfect Christmas. People need to have all the latest electronic devices because it’s Christmas. In 2018, a great deal has been said about global warming and how everyone should reduce consumption, travel and eat ecologically to improve the earth’s situation. Many have started in their own life to do small little environmental activities and reported these actions in social media. The fact that there is a lot of poverty in the world and people who cannot afford even basic needs have put people in action, at least according to their own words.

I want to ask, does this same thought apply to your Christmas celebration? Has the purchase of goods been reduced? Has the food been purchased only for the same amount as it is needed? How much will there be trash? Has the charity perspective been considered at Christmas? As in any case, it is very important to live honestly in accordance with your values, not in certain periods of time, which are suitable for yourself. Unfortunately, I have noticed that in this case too often the case, however, is only an ecological polishing your own ego or the opportunistic behavior for the so-called selected good idea. Not that you really are worried about the state of the earth or poverty. People do things because the general public feels it’s is good. Unfortunately, many are alienated from living with less and reducing consumption at Christmas. The party needs an awesome setting to make it feel like something. We need materia to bring us the feeling of Christmas.

I would like to think a little bit about what kind of Christmas are you spending and does it meet how you have spoken or thought about things. Could something be done differently this time? I emphasize that it’s important stand behind your own words and live an honest life for yourself in this matter too. 

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *