Käänteinen huijarisyndrooma – Reverse cheat syndrome

Käänteinen huijarisyndrooma – Reverse cheat syndrome

Hyvinvointiala on ollut jo pitkään kasvussa ja jatkaa kasvamistaan. Ala on hyvin laaja ja monet ovat huomanneet siellä potentiaalia, vielä kun nykyajan teknologia mahdollistaa erilaisten palvelujen helpon toteuttamisen ja tarjoamisen. Hyvinvointialalle on tunkua. Lifecoachien, personal trainereiden, valmentajien, joogaohjaajien, nettivalmennusten ja kirjailijoiden määrä kasvaa. On trendikästä olla hyvinvointialan toimija ja erilaiset koulutusinstanssit osaavat tarjota juuri sopivia valmennuskoulutuksia kasvaville markkinoille. Käyt muutamat koulutukset, ja olet valmis aloittamaan työt.

Sosiaalisen median kanavat ovat tehneet sen, että oman brändin luomisesta on tullut helppoa. Teetätät itsellesi tyylikkäät nettisivut ja instaprofiilin ja brändi on valmis. Kuluttajat katselevat kuvia ja luovat itselleen mielikuvia pätevyydestä kuvien ja sosiaalisen median profiilien avulla. Tänä päivänä ei tarvitse olla alan ammattilainen, riittää, että olet taidokas antamaan vakuuttavan kuvan itsestäsi ja ”kampanjastasi”. Annetaan tyhjiä lupauksia ilman kokemusta ja puhutaan määrättyjen asioiden puolesta, mitkä ollaan havaittu sillä hetkellä mediaseksikkääksi tai alan trendiksi. Kutsun tätä nimellä käänteinen huijarisyndrooma. Huijarisyndroomassahan ihminen kokee, ettei osaa mitään, vaikka ammattitaitoa ja kokemusta olisi runsaasti. Käänteisessä huijarisyndroomassa tapahtuu juuri päinvastoin, ammattitaito ja kokemus puuttuvat, mutta usko itseensä ja tekemiseensä on suurempi kuin todellinen kapasiteetti. Toimintaa boostaa vielä tykkääjät ja seuraajat, joilla ei ole tietoa tai kykyä arvioida, kuka oikeasti on ammattilainen. Käytetään häikäilemättömästi hyväksi kuluttajan tietämättömyyttä.

On surullista huomata, kuinka ihmiset eivät ole kärsivällisiä. Alan ammattilaisuus vaatii pitkäjänteisyyttä. Se vaatii kärsivällisyyttä, vahvaa koulutusta, iän tuomaa kokemusta ja useiden vuosien kenttätyötä. Fakta on se, että käytännön osaaminen näkyy pitkän ajan tekemisessä ja sitä ei pysty peittelemään. Teot puhuvat puolestaan ja sitä ei pystytä kauniilla kuvilla paikkaamaan. Toisaalta olen huomannut, että yllättävän menestyksekkäästi ja pitkään käänteisen huijarisyndrooman ihmiset saattavat toimia. He ovat luoneet itselleen imagon, saaneet mainetta alasta tietämättömien ihmisten parista ja jopa median haastatteluita tai isojen brändien sponsorointiyhteistyökuvioita, jolloin heidän uskottavuutensa kasvaa.  Suurin ongelma on, että usein tällä alalla ei ole yhtenäistettyjä ammattinimikkeitä tai kriteeristöä, millä perusteilla voit ammattia harjoittaa. Toisena ongelmana näkisin kuluttajat, joiden vastuuta ei voi vältellä. Toivoisin ihmisiltä kykyä selvittää ihmisten taustoja ja osaamista tarkemmin. Ei langettaisi visuaaliseen harhaan, jossa osaaminen ja tyylikkäät kuvat luovat illuusion ammattitaidosta. Kyllä yleensä koulutustaustasta sekä työvuosista pystyy päättelemään aika paljon. Kilpaurheilutaustakaan ei sellaisenaan riitä.

Jokaisella pitäisi olla sen verran itsekritiikkiä, että kykenee myöntämään, mihin oma osaaminen riittää ja mihin ei. Yleensä oikealla ammattilaisella ei ole ongelmaa sanoa, että tähän minun osaamiseni ei riitä, jonka pitäisi olla piinkovan ammattilaisen ammatitaidon peruspilareita. On myös hyvä muistaa, että valheella on lyhyet jäljet ja mainetta meillä jokaisella on vain yksi.

 

Translation:

 

REVERSE CHEAT SYNDROME

The wellness sector has been growing for a long time and continues to grow. The industry is very big and many have discovered the potential and the modern technology makes it even easier to provide various services. Everybody wants to work in that industry. The number of lifecoaches, personal trainers, coaches, yoga instructors, online coaching services and writers is increasing. It is trendy to be an operator in the wellness sector and different training institutions are able to provide just the right training courses for the growing market. Take a few trainings and you’re ready to get started.

Social media channels have made it easy to create your own brand. You make yourself a stylish website and an instinct profile and the brand is ready. Consumers create images in their head with the help of social media profiles. There is no need to be a professional on this day, it is enough for you to be able to give a convincing picture of yourself and your ” campaign ”. People give empty promises without experience and talk about certain things that have been discovered at the moment as an industry trend. I call this a reverse cheat syndrome. People in the cheat syndrome feel that they know nothing, even if there is plenty of professionalism and experience. Reverse cheating syndrome is just the opposite, lacking in professionalism and experience, but believing in yourself and doing is greater than real capacity. This action is boosted by followers who have no knowledge or ability to judge who is really a professional. Ruthlessly exploiting consumer ignorance.

It is sad to see how people are not patient. Professionality requires perseverance. It requires patience, strong education, age-related experience and years of working at the field. The fact is that practical know-how is visible in the long run and cannot be concealed. The work speaks for itself, and it cannot be replaced with beautiful images. On the other hand, I’ve found surprising that people with reverse cheating syndrome can work successfully for a long time. They have created an image for themselves, a reputation among customers who are not critical, and even media interviews or sponsorship collaborations of big brands, which will increase their credibility. The biggest problem is that there are often no professional titles or criteria in this area, on the basis of which you can practice the profession. The second problem I would see is consumers responsibility. I would like people to find out more about people’s backgrounds and skills. There shouldn’t be visual misconception where expertise and stylish images create an illusion of professionalism. In general, it is quite easy to find out a lot from the educational background and years of work and the competitive athlete backround is not enough.

Everyone should have enough self-criticism to be able to admit what their own skills are and what not. Usually, the a professional person has no problem saying that I don’t know, which should be the basic pillar of a professional. It is also good to remember that the lie has short traces and we have only one reputation.

 

 

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *