Olisiko vammat ehkäistävissä? – Could the injuries be prevented?

Olisiko vammat ehkäistävissä? – Could the injuries be prevented?
Scroll down for the english translation  

Olen työssäni nähnyt satojen ihmisten liikkuvan. Pystyn hyvin nimeämään yleisimmät liikuntavammat, mitkä ihmisiä vaivaavat. Suurimpia ongelmia on selän, olkapäiden tai polvien kanssa, oli sitten kyseessä urheilija tai kuntoilija. En ole lääkäri, fyssari tai osteopaatti, joten olen muodostanut käsitykseni oman kenttätyöni ja kokemukseni perusteella.

Uskallan väittää, että moni rasitusvamma olisi ollut vältettävissä oikeanlaisella ennaltaehkäisyllä. Usein kontaktilajissa tai urheilutilanteessa tullut trauma on vaikea ennaltaehkäistä, mutta moni vamma on syntynyt pitkän oman laiminlyönnin lopputuloksena. Monesti on oltu aina jäykkiä, liikkuvuusharjoittelua ei ole koskaan tehty riittävästi tai sitten liikkuvuuden edistäminen on aloitettu liian myöhään. Kun keho on jäykkä ja väsynyt, nivelet ja jänteet joutuvat koville, jolloin pitkään jatkunut vääränlainen liikerata, kuormitus ja huolimattomuus voi aiheuttaa lihaksen, nivelsiteen tai jänteen repeämisen. Leikkauksen jälkeen keho kuitenkin harvemmin palaa ihan samanlaiseksi, joten on surullista katsoa joitain loukkaantumisia, jotka olisivat olleet ennaltaehkäistävissä. Kaiken lisäksi vammojen hoitoon menee suuria määriä rahaa sekä aikaa toipumiseen. Mikä olisi sitten ratkaisu?

Ihmiset panostavat aivan liian vähän aikaa liikkuvuusharjoitteluun, lepoon sekä yleisesti lihashuoltoon. Liikkuvuusharjoittelulla en tarkoita pelkästään 5 minuutin staattista venyttelyä (vaikka sekin olisi parempi kuin ei mitään) vaan huolellista lämmittelyä ennen harjoitusta sekä liikelaajuuksien parantamista esimerkiksi monipuolisilla dynaamisilla harjoitteilla riittävän usein, jopa ihan omana harjoituksenaan. Mitä jäykempi keho, sen enemmän töitä tulisi tehdä viikottain. Yliliikkuvien tulisi päinvastoin tehdä taas töitä lihaskontrollin kanssa. Hyvä liikkuvuus yhdistettynä oikeanlaiseen kontrolliin on kehon paras ja vahvin tuki.

Kun sen ainoan kerran päästään treenaamaan, vedetään kovin treeni tai sitten liikutaan liian kovaa liian heikolla pohjatyöllä tai ollaan vaan ylikuormitettu kehoa liian pitkään ja liian paljon,vaikka liikkuvuusharjoittelu olisi pidemmällä tähtäimellä kannattavampi vaihtoehto. Tullaan siihen ajatukseen, että me haluamme hetkellisen tyydytyksen, emme pidemmän tähtäimen hyvää lopputulosta, jolla tässä tapauksessa tarkoitan toimivaa ja tervettä kehoa. Mitä tekee voimalla, jos kehossa ei ole riittävää liikelaajuutta tai toimintakykyä. Moni tarvitsisi malttia ja pitkäjänteisyyttä.

Kun teet itsellesi seuraavaa harjoitusohjelmaa, ota yhteyttä liikunta-alan ammattilaiseen ja kysy apua sopiviin liikkuvuusharjoitteisiin. Pyhitä aikaa ja energiaa yhtä paljon liikkuvuuden ja kehon toimintakyvyn edistämisen eteen, kuin itse kovaan treeniin. Teet siinä suuren palveluksen itsellesi.

  Translation:

COULD THE INJURIES BE PREVENTED?

  In my work I have seen hundreds of people moving. I am able to name the most common injuries that people suffer from. The biggest problems are with back, shoulders or knees, whether its an athlete or . I’m not a doctor, physio or an osteopath, so I have formed my opinion based on my own field work and experience. In my opinion many injuries could have been avoided by proper prevention. Often, trauma in a contact sport is difficult to prevent, but many injuries are the result of long-term neglect. Often, people have always been stiff, mobility training has never been done enough, or the mobility training has started too late. When the body is stiff and tired, the joints and tendons get too much load, resulting in a prolonged misalignment that can cause muscle, ligament, or tendon rupture. However, after surgery, the body rarely returns to the same, so it is sad to see some injuries that could have been preventable. In addition, there is a huge amount of money for the treatment of injuries and time for recovery. What would be a better solution then? People spend too little time on mobility training, rest and general muscle care. With mobility training, I mean not just 5 minutes of static stretching (though it would be better than nothing) but careful warming up before the exercise and improving the full range of motion, for example, with a wide range of dynamic exercises, even as a separate exercise. The stiffer the body, the more work you should do each week. On the contrary, hypermobile people should work more with muscle control. Good mobility combined with the right kind of control is the best and strongest support on the body. When people have limited time reserves they choose to train very hard even though mobility training would be a more profitable option in the long run. Usually these people haven’t done the bottom work enough and have overloaded the body for too long and too much which leads to an injury. We want to have momentary satisfaction instead of long-term good result, in which I mean a functional and healthy body. What do we do with the power if the body does not have sufficient range of motion or ability to function properly. Many would need temperance and perseverance. When you do the following exercise program, contact a sports professional and ask for the appropriate mobility exercises. Invest time and energy to mobility work as much as you invest time to hard training. You do a great service to yourself.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *