Saunasta terveyttä – Health benefits from Sauna

Saunasta terveyttä – Health benefits from Sauna
Saunan terveyshyödyistä on tiedetty pitkään ja niistä on aina puhuttu, ainakin Suomessa. Havahduin siihen, että biohakkeri Ben Greenfield puhui Joe Roganin podcastissa Suomesta ja saunasta. Tutkimuksia on itseasiassa ihan mukavasti läpi vuosien mm. Itä-Suomen yliopistosta. Lähinnä saunan hyödyt perustuvat juuri kuumuuteen ja hikoiluun, mutta sillä on paljon myös henkisiä, rentouttavia vaikutuksia. Parhaat hyödyt saa, jos käy saunomassa useamman kerran viikossa, ainakin sen 20 minuuttia kerrallaan, ja pienen vilvoittelun jälkeen toistaa saunomisen. Sauna yhdistettynä kylmäterapiaan, on erinomainen yhdistelmä. Meillä on molemmat hyvin saatavilla täällä Suomessa, joten miksi emme käyttäisi näitä hyväksemme. Itä- Suomen Yliopiston tutkimuksessa tutkittiin saunassa käymisen tiheyden ja keston suhdetta sydän- ja verisuonitautiin sepelvaltiomotautiin sekä sydänkohtauksen riskiin. Kohderyhmänä oli 2315 keski-ikäistä itä-suomalaista miestä. Lopputuloksena havaittiin, että tiheämpi (4-7krt/vrk) ja pidempi käynti (vähintään 20 min) saunassa vähentäisi näiden kaikkien sairauksien ilmenemistä. Lisätutkimuksia saunan terveyttä edistävistä mekanismeista sydän- ja verisuonitauteihin, on tulossa. Se, että sauna todella auttoi näiden sairauksien ehkäisyssä muutoin erittäin haastavassa kohderyhmässä, oli merkittävä tulos, joka oletettavasti perustuu verenpaineen laskuun. Myös se oli merkittävä löydös, että sauna pidensi elinikää ja vähensi muiden sairauksien ilmenemistä, kuten syöpää. Ihon kautta hikoilemme pois erilaisia toksiineja, joten sauna toimii puhdistavana elimenä. Samalla iho puhdistuu, sillä kuuma sekä hikoileminen avaa ja puhdistaa ihohuokosia ja parantaa nestekiertoamme. Saunalla ja hikoilulla ilmastoidussa tilassa ja ulkona on juuri se ero, että hikeä ei tule välttämättä riittävästi. Hot jooga tai bikram voidaan rinnastaa saunaan ja niihin tulevat vielä mukaan liikunnan hyödyt. Ben Greenfieldin mukaan toisessa suomalaisessa tutkimuksessa olisi havaittu myös pieniä kasvuhormonitasojen nousuja, kun kuumaterapiaan olisi yhdistetty liikuntaa. Saunalla on myös paljon rentouttavia ja stressiä ehkäiseviä vaikutuksia. Osa perustuu varmasti lämmön rentouttavaan vaikutukseen, mutta myös erilaisten hormonien eritykseen.  Hormonien erittyminen lämpimässä voi edesauttaa kivun lievitystä, mistä syystä saunan on todettu myös olevan erinomainen hoito erilaisten vammojen kuntoutuksessa. Saunassa käyminen illalla voi parantaa yöunen laatua ja unta. Saunassa onkin hyvä paikka rauhoittua älylaitteilta ja keskittyä hengitykseen sekä kehon rentouttamiseen. Hormonaalinen sekä mentaalinen rentouttava vaikutus vähentävät stressiä ja parantavat stressinsietokykyä. Saunan on myös todettu parantavan vastustuskykyä sen immuunijärjestelmää stimuloivan vaikutuksen ansioista. Tutkimuksissa on jopa todettu 30% vähentynyt riski sairastua flunssaan. Sauna on todella mahtava paikka rentoutua psyykkisesti ja fyysisesti. Terveysvaikutukset jopa ihan tuntee saunasessioiden aikana ja etenkin jälkeen. Mieti tarvitsetko saunan jälkeen edes saunakaljaa vai otatko kaikki terveyshyödyt saunasta sellaisenaan.   Translation:

Health benefits of Sauna

  The health benefits of the sauna have been known for a long time and have always been discussed, at least in Finland. I was surprised that Ben Greenfield, a biohacker, spoke in Joe Rogan’s podcast about Finland and the sauna. In fact, the research has been pretty nice throughout the years, especially in the University of Eastern Finland. The benefits of the sauna are mainly based on heat and perspiration, but it also has many mental, relaxing effects. You can get the best benefits if you go to the sauna several times a week and at least 20 minutes at a time followed some cooling periods. Sauna combined with cold treatment is an excellent combination. We have a good access to both here in Finland, so why not use them. A study done by researchers in the University of Eastern Finland investigated the relationship between the frequency and duration of sauna visit to cardiovascular disease in coronary heart disease and cardiac arrest. The target group was 2315 middle-aged Eastern-Finnish men. As a result, it was found that more frequent (4-7 times / day) and longer (at least 20min) visits in the sauna would reduce the risk of occurrence of all these diseases. Further research into the health promotion mechanisms of the sauna for cardiovascular disease is coming. The fact that the sauna really helped to prevent these diseases in an otherwise very challenging target group was a significant result, presumably based on lowering the blood pressure. It was also remarkable that the sauna extended the life span and reduced the occurrence of other diseases such as cancer. Through the skin we sweat away various toxins, so the sauna acts as a cleansing system of the body. The skin also cleans, as hot temperatures and sweating opens and cleans the pores and improves fluid circulation. The difference between a sauna and sweating in an air-conditioned room and outdoors is that people don’t sweat necessarily enough. Hot yoga or Bikram have same health benefits with sauna plus the benefits from the physical activity. According to Ben Greenfield, a second Finnish study would also show small increases in levels of growth hormone when exercise was combined with hot therapy. Sauna also has many relaxing and stress-reducing effects. Some are certainly based on the relaxing effect of heat, but also on the secretion of different hormones. Hormone secretion in the warm may contribute to the relief of pain, which is why the sauna has also been found to be an excellent treatment for rehabilitation of various injuries. Going to the sauna in the evening can improve the quality of recovery and sleep. The sauna is a great place to relax without smart devices and focus on breathing and body relaxation. Hormonal and mental relaxing effects reduce stress and improve stress tolerance. Sauna has also been found to improve resistance to the immune system stimulating effect. Studies have even found a 30% reduction in risk of flu. So basically sauna is a really great place to relax mentally and physically. The effects on health are even felt during and after the sauna session. Think whether you need a sauna beer after the session or would you take all the benefits of sauna without drinking alcohol late in the evening.  

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *