Kaupallinen yhteistyö – Sponsored by

Olen tästä aikaisemminkin maininnut, mutta kirjoittaa asiasta mikä on minua vaivannut jo pidempään. Minua on alkanut närkästyttämään somemaailman kaupalliset yhteistyöt ja tuotteiden mainostus, joita pursuaa omassa feedissä. Haluaisin vaan tietää, kuka on se henkilö, joka ostaa bloggareiden ja instajulkkisten mainostamia tuotteita ja millä perusteilla. Harvoin saat  tuotteesta rehellistä ja puolueetonta mielipidettä. 

 

On ilmiselvää, että tuotetta suositellaan, koska takana on kaupallinen yhteistyö.  Tätä vasta-argumentoidaan usein sillä, että mainostettavat tuotteet voidaan itse valita omien mieltymysten mukaan. Uskon kuitenkin, että sponsorointiin tartutaan suhteellisen helposti, vaikka tuote ei edustaisi ihan omaa ajatus- ja arvomaailmaa, sillä tällä toiminnalla rahoitetaan omia elinkustannuksia.

Nyt etenkin kun puhumme hiilijalanjäljestä ja siitä, että meidän kaikkien pitäisi laittaa kortemme kekoon puhtaamman ympäristön puolesta, haluisin nähdä myös useimpien instajulkkisten ja bloggareiden osallistuvan tähän kampanjaan omalla esimerkillään. Suurimpia keinoja vaikuttaa ympäristöasioihin positiivisesti on kulutuksen vähentäminen. Useimpien postauksien viesti ei ole tämä, vaan päinvastoin, suositellaan erilaisten yritysten tuotteita kulutustavaroista autoihin. Viesti on osta, osta! Pahimmassa tapauksessa puhutaan esimerkiksi ympäristöasioista toisessa kirjoituksessa ja mainostetaan tuotteita toisessa. Ei tule yllätyksenä, että useasti sanat ja teot eivät mene blogi- ja instamaailmassa yksi yhteen. Kaikkein parasta onkin seurata näiden ihmisten toimintaa pidemmällä aikavälillä ja katsoa, kohtaako sanat ja teot toistensa kanssa. Tästä selviää hyvin kyseisen henkilön oikea arvomaailma, ei se kirjoitettu tai sanottu. Näet myös instagramin kuvakollaasista hyvin nopeasti, millaiset arvot henkilöllä on. Mieti voitko ylipäänsä luottaa sellaisen ihmisen sanaan, jonka toimintaa ohjaa kaupalliset yhteistyöt.

Kuluttajat voivat itse vaikuttaa tähän olemalla tarkkoja siitä, mihin tarttuvat. Pitää olla tietoinen siitä, että meille yritetään myydä mielikuvia. Kuinka tyhmää on ostaa jokin tuote vain siksi, että joku julkkis käyttää sitä ja sanoo, että ” tää on mieletön tuote”. Aivan älytön ajatus, ja ylipäänsä voisiko kaikenlaista ostamista vähentää. Hyvä tekniikka tällaisen postauksen tulessa vastaan, on painaa kolmen pisteen kuvaa ja valita ”piilota julkaisu” tai ”lopeta seuraaminen”. Säästyvät rahat sekä ympäristö.

 

English translation:

SPONSORED BY

I’ve mentioned this before, but write on what is bothering me for quite some time. The popping sponsored cooperations in the blog and instagram world in my feed have started to annoy. I would just like to know who is the person who buys the products advertised by bloggers and Instagram celebrities and what are their criteria. Fact is that rarely you get an honest and impartial opinion about the product. It is obvious that the product is recommended because there is a sponsorship behind. This is often argued by the fact that the products to be advertised can themselves be chosen according to their preferences. However, I believe that people are easily participating in such cooperations and sponsorships, even though the product does not represent their values, because we have to understand that it finances their living costs.

Now, especially when we talk about the carbon footprint and the fact that we should all put our efforts in for a cleaner environment and future, I would also like to see most Instagram celebrities and bloggers participating in this campaign with their own example. The greatest means to positively affect the environment is to reduce consumption. The message of most postings is not this, but just the opposite. They recommended various company products for example from consumer goods to cars. The message is to buy, buy as much as you can! In the worst case scenario, we talk about environmental issues in another writing and advertise consumer goods in another. It will not come as a surprise that, often, words and what people do not correlate. It is best to follow these people in the longer term and see if words and what they do meet. This is a good indication of the true values of the person concerned and not of what is said or written. You’ll also see from the instagram image collage pretty fast, which is the most important thing for a person, and think about whether you can rely on the word of a person whose page is full of commercial cooperations.

Consumers can influence this by being precise about what they purchase. Be aware that the social media is trying to sell images. How foolish it is to buy a product just because some celebrity uses it and says ” this is a great product ”. The very idea, in general, could be to reduce any kind of consuming. Good technique is to click the three dots above the picture and press ” hide publication ” or ” stop following ”. Saves money and the environment.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *