Ei kipuu ei hyötyy- No pain no gain

Ei kipuu ei hyötyy- No pain no gain

Erilaiset urheiluvammat ja loukkaantumiset voivat olla pidempien aikojen rasitusvammoja tai jonkin trauman aiheuttamia äkillisiä vammoja. Usein traumankin taustalla on pidempään ollut olemassa jokin ongelma, joka sitten jossain äkillisessä tilanteessa tai kontaktissa saa viimeisen niitin, jolloin paikka hajoaa.

 

Tietysti vammojen kirjo on valtava, mutta joitain yhteneväisiä asioita on kaikissa tapauksissa on taustalla. Joko yksipuolista rasitusta on ollut liikaa tai kehoon tulee vääränlaista rasitusta johtuen erilaisista virheasennoista. Yleisin ongelma on yleensä se, että liikkuvuudessa on ollut pitkään rajoitteita, mikä ei mahdollista tarpeeksi suuria liikelaajuuksia.

Olen huomannut sosiaalisessa mediassa, että osa liikunta-alan toimijoista kehuskelee urheiluvammoillaan ja kommentoivat, ”ettei urheilija tervettä päivää näe”. Ihan kun se olisi itsestäänselvää, että kaikilla liikunta-alalla työskentelevillä ja urheilijoilla olisi loukkaantumisia. Mitä karumpi historia sen parempi. Kaiken pitää aina vähän sattua. Mielestäni se on vääränlainen ajatusmaailma. Urheiluvamma on aina osoitus jossain vaiheessa tapahtuneesta laiminlyönnistä. Syitä voi olla monia, mutta usein syynä voi olla se, ettei pohjakuntoa ole rakennettu huolellisesti huomioiden monipuolisia harjoitteita sekä lihashuoltoa. Voi myös olla, että erilaisia ominaisuuksia, kuten voimaa tai kestävyyttä, on rakennettu ilman riittävää liikkuvuusharjoittelua. Merkittäviä syitä voi olla myös se, että kuormitusta on ollut liikaa määrätyn ajanjakson sisään, ja lepoa sekä palauttavia harjoitteita ei ole ollut tarpeeksi. Jopa ravitsemuksella on suuri merkitys kokonaisuutta ajatellen. Elämän muut kuormitustekijät tulisi ottaa myöskin huomioon. Oli sitten kyseessä urheilija, liikunta-alan toimija tai kuntoilija, tavoitteen tulisi ensisijaisesti olla mahdollisimman kivuttomien ja ehjien harjoitusvuosien saavuttaminen. Tästä syystä laajempaa kokonaisuutta tulisi miettiä huolellisesti. Miksi tehdään määrättyjä harjoitteita ja mikä niiden tarkoitus on. Palvelevatko ne tavoitteita ja missä kohtaa palaudutaan. Kovilla harjoituksilla on paikkansa, mutta ne pitää miettiä tarkasti.

Minulla ei onneksi ole ikinä ollut urani aikana suurempi loukkaantumisia tai urheiluvammoja (pitää koputtaa puuta). Suurin syy uskon tähän olleen se, että olen aina harrastanut liikuntaa monipuolisesti ja ylläpitänyt liikkuvuutta. Viikoittainen harjoituskalenteri on aina ollut huolella suunniteltu ja iän myötä levon merkitys on korostunut. Painotankin aina asiakkailleni liikkuvuuden merkitystä kaikessa tekemisessä. Sen tulisi olla avainroolissa harjoitusohjelmissa.

Asenne ei voi olla se, että mennään täysillä kunnes sattuu, jonka jälkeen lääkärit korjaavat ja taas mennään. Ikäänkuin polvia, nilkkoja ja olkapäitä saisi uusia vanhan tilalle. Meillä on vain tämä yksi keho ja terveys. Kehoa pitää kunnioittaa ja siitä tulee pitää huolta. Kunnioittaminen ei tarkoita itsensä holtitonta rääkkäämistä ja äärirajoilla menemistä. Eritysesti liikunta-alan toimijoille haluaisin sanoa, että olisi tärkeä elää itse niin kuin opettaa. Pitäisi kyetä antamaan asiakkaille ajatuksia ja olla esimerkkinä siitä, miten keho pysyy terveenä ja toimintakykyisenä. Jos jatkuvasti on kuntoutuksessa tai leikkauspöydällä, on syytä olla rehellinen itselleen ja miettiä, missä menee vikaan.

English translation:

NO PAIN NO GAIN

Various exercise injuries can be a result of longer-term stress injuries or sudden trauma. Often, there has been a problem behind the trauma for a longer period of time, which then, in a sudden situation or contact, breaks down. Of course, the amount and causes of injuries is enormous, but there are in the background some common issues in all cases. Either there has been too much stress to a certain joint or muscle or the body is subjected to wrong movement patterns. The most common problem is usually that there has been mobility restrictions for a longer period of time, which does not allow sufficient range of motion.

I have noticed in social media, that some of the people in the sports industry brags about their injuries and comment: ” the athlete doesn’t see a healthy day”, like that it is self-evident that all coaches, trainers and athletes are injured in some point of their career. The richer the history of injuries is, the better. No pain no gain. I think it is a wrong way of thinking. Injury is always a sign of a neglect at some point. There may be many reasons for this, but often the reason may be that the base condition is not carefully constructed taking into account the variety of exercises and mobility training. It may also be that different abilities, such as strength or endurace, are built without sufficient mobility training. A significant reason can be that there has been too much load and stress within a certain period of time, and at the same time there hasn’t been enough rest and recovery exercises. Even proper nutrition is in great importance when you think about the whole picture. Other life stressors should also be taken into account. Whether it’s an athlete, coach or trainer, the goal should primarily be to achieve as painfree and as many years of exercising as possible. For this reason, there should be a wider way of thinking. Why we do certain exercises and what is their purpose. Do they serve the goals and what is the outcome we want to achieve. Hard workouts are also important and they have their place and time, but they have to be carefully considered.

Fortunately, I have never had any major injuries during my career. The main reason I believe is the fact that I have always exercised different sports and maintained a good mobility. The weekly exercise calendar has always been carefully designed and, with age, the importance of rest has been emphasized. I always speak to my customers about the importance of mobility training. It should play a key role and it is the fundamental thing in training.

The attitude cannot be that we go full until it hurts, after which doctors operate and then we start again. As if you could just replace  knees, ankles and shoulders with new ones. We only have this one body and health. The body must be respected and taken care of. Respect does not mean going always beyond the limits. Especially for coaches and trainers, I would like to say that it would be important to live how you teach. You should be able to give customers ideas and be an example of how the body stays healthy and functional. If you are constantly on a rehabilitation or on a surgery table, you should be honest with yourself and think about where did you go wrong.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *